Hva er en grønn bolig?

Bilde av Håkon Røsand
Postet av

Eiendomsverdi lanserer sitt rammeverk for å klassifisere hvilke norske boliger vi definerer som grønne.

EU har utviklet et klassifiseringssystem kjent som EU-taksonomien for å vurdere om økonomiske aktiviteter er bærekraftige. Det finnes ulike synspunkter på hva som kan definere en grønn bolig. EU-taksonomien er imidlertid et veletablert rammeverk som er godt egnet for å kategorisere norske boliger basert på deres grønne egenskaper. 

Last ned dokumentet for å lese Eiendomsverdis tilnærming til klassifisering av grønn bolig.