TAKSERING

Innhenting av eiendomsinformasjon

Eiendomsverdi leverer et uunnværlig verktøy for takstbransjen for innhenting av eiendomsinformasjon i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av taksering av eiendommer

Dette hjelper takstbransjen til å produsere mer presise takstrapporter

Verktøy for taksering

Få forslag til estimat og informasjon om eiendommer og salg. Benytt filter og marker i kart for mest mulig relevant statistikk

Ta kontakt med oss for en uforpliktende demonstrasjon og pristilbud

Karl Frank Lindberg