EIENDOMSUTVIKLING

Eiendomsverdi leverer det viktigste verktøyet for vurdering av markedsrisiko

Våre tjenester benyttes av over 200 eiendomsutviklere, til å ta gode beslutninger i akkvisisjonsfasen, utviklingsfasen og salgsfasen.

Vi tilbyr innsikt for styring av risiko

  • Priser, produktmiks, omsetningstid og volumer

  • Hvordan er konkurransesituasjonen i det lokale markedet man skal utvikle

  • Hvem er kjøperne og hvor kommer de fra?

  • Nybyggspremien, hva er prisdifferansen mellom bruktbolig og nybygg i et gitt område

Verktøy for eiendomsutvikler

Hent ut informasjon om prosjekter og se statistikk i et egendefinert område