Virksomhetspolicy for Eiendomsverdi AS

Våre primære mål er fornøyde kunder, medarbeidere som trives i jobben og god økonomi for selskapet. Dette skal sikres gjennom målrettet fokus på kundens behov, kvalitetsstyring, et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø, god virksomhetsstyring og bærekraftig utvikling

Kundeservice, innovasjon, kvalitet og kompetanse er kjerneverdier som skal beskrive vår virksomhet.

I det følgende har vi angitt mer detaljerte styringsprinsipper innenfor hvert av våre fokusområder


Kunde:

  • Vi har som mål å ha høy kundetilfredshet. Det skal vi sikre gjennom å være kompetente, ansvarsfulle og imøtekommende og vi skal alltid levere på våre løfter. Vi utvikler våre tjenester i samarbeid med våre kunder.
  • Vi skal ha etablerte rutiner og prosedyrer for å ivareta kundens behov, i den daglige driften og ved ønsker om utvikling og forbedring.


Kvalitet:

  • Vi skal levere innovative og innholdsrike informasjonssystemer om det norske eiendomsmarkedet og verdivurderinger som bygger på anerkjente internasjonale kvalitetsstandarder og vi drives av kontinuerlig forbedring.
  • Kvalitetsfokus skal sikre at virksomheten styres i samsvar med kundekrav, myndighetspålagte lover og regler, samt selvpålagte krav og standarder.
  • Eiendomsverdi er sertifisert etter- og bygger sitt kvalitetsarbeid på ISO 9001:2015 standarden.


Arbeidsmiljø:

  • Legge til rette for at den enkelte medarbeider trives og utvikles i jobben gjennom fokus på inkluderende arbeidsmiljø, involvering, høy grad av ansvar og påvirkning, samt planmessig kompetanseutvikling.

Bærekraftig utvikling (ESG):

  • Vi skal sikre tillit til selskapet gjennom god virksomhetsstyring som bygger på prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, samt sosial ansvarlighet.
  • Vi skal jobbe med våre kunder for å skape tjenester som kan bidra til en samfunnsmessig bærekraftig utvikling.

August 2023

Eiendomsverdi AS

Mette Ahlquist

Administrerende direktør