NÆRINGSEIENDOM

Et komplett økosystem for effektiv verdivurdering

Eiendomsverdi leverer nyttige informasjonsverktøy og rapporter for aktører innen megling, verdivurdering, forvaltning og finansiering av næringseiendom.

evNæringstakst

Digitalt verktøy for verdivurdering av næringseiendommer og produksjon av profesjonelle rapporter til kunde. Tjenesten tilbyr sømløs samhandling og integrasjon mot landets banker.

evWeb Næring

Web-basert oppslagstjeneste med detaljert informasjon om alle landets næringseiendommer.

Tilgang til relevant informasjon om alle landets næringseiendommer i evWeb-Næring

Digitalt verktøy for verdivurdering av næringseiendommer i evNæringstakst